У 2021 році власники земельних часток (паїв) Закарпатської області уклали з суб’єктами господарювання 14914 договорів оренди на землі загальною площею 25,1343 тис. га.

Переважну кількість ділянок пайовики віддали в оренду на термін до 7 років (8979 договорів), ще 2948 договорів  укладено на строк 7 років, на 8 – 10 років – 2743 договори та на 10 і більше років – 244 договори оренди.

Нарахована плата за користування землею згідно укладених договорів становить 14,681 млн. гривень. Сплачується вона переважно в грошовій формі – 11,894 млн. грн (81 % від загальної суми виплат), натуральною продукцією (в грошовому еквіваленті) – 2,786 млн. грн (19 %).

Середній розмір орендної плати по області становить 584 грн. за гектар.

Довідково:

Відповідно до статті 93 Земельного кодексу України, право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння й користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам і юридичним особам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.