Управління державного земельного кадастру відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України;

2) бере участь у поданні в установленому порядку пропозицій щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна.

3) бере участь у поданні пропозицій щодо розроблення:

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;

стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;

нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

4) надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;

5) бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;

6) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин;

7) здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;

8) бере участь в поданні у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, села і селища, регулювання земельних відносин;

9) бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, села і селища;

10) Бере участь в організації виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

11) бере участь у наданні роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;

12) у межах своєї компетенції здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру.

13) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

14) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

15) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Тестові завдання за результатами стажування сертифікованого інженера-землевпорядника в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками

Практичне  завдання за результатами стажування сертифікованого інженера-землевпорядника в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками

Тестові та практичні завдання

Інформація про Державних кадастрових реєстраторів призначених в установленому порядку

Інформація з ведення Державного земельного кадастру на території Закарпатської області

Державна статистична звітність

Як взяти участь у виправленні помилок у кадастрі

Кадастр з аналітичними здібностями

Звідки в електронному кадастрі з’явилися помилки і як з ними працюють

Про питання уточнення індексних кадастрових карт та меж населених пунктів

Порядок реєстрації земельних ділянок