Відділ ринку та оцінки земель відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробленні та поданні Головним управлінням пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

2) бере участь у поданні Головним управлінням пропозиції щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС питань, що належать до його компетенції;

3) бере участь у поданні Головним управлінням пропозиції щодо розроблення:

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;

створення довідників та баз даних;

4) бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;

5) організовує виконання на території області робіт із оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

6) організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

7) готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель та вносить їх на розгляд Голові Держгеокадастру;

8) забезпечує науково-екпертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, земле оціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;

9) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

10) здійснює заходи щодо контролю за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов під час проведення земле оціночних робіт та земельних торгів;

11) проводить відповідно до законодавства моніторинг результатів експертної грошової оцінки та ціни земельних ділянок по області;

12) надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;

13) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;

14) здійснює у відповідності до вимог закону України „Про захист персональних даних” обробку персональних даних працівників (фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які обробляються в ході виконання завдань покладених на відділ ринку та оцінки земель;

15) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомляє про значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2020 рік

ПОЛОЖЕННЯ про тимчасову конкурсну комісію Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області з відбору виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

Схема дій для отримання витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які включено до переліку земельних ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області станом на 02.09.2019 року

Інформація про підібрані органами місцевого самоврядування земельні ділянки, які або право оренди на які пропонується для продажу на земельних торгах у Закарпатській області станом на 02.09.2019

Схема дій для отримання витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів станом на 01.04.2020

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів станом на 01.01.2017

Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, 01.01.2017

Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, 01.01.2016