Управління землеустрою та охорони земель відповідно до покладених на нього завдань:

1) приймає участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України;

2) приймає участь у поданні в установленому порядку пропозицій щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна;

3) приймає участь у поданні пропозицій щодо розроблення:

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;

стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;

4) приймає участь у наданні адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;

5) приймає участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;

6) приймає заходи підготовки звітності з регулювання земельних відносин;

7) приймає участь в організації виконання на території Закарпатської області робіт із землеустрою;

8) організовує здійснення заходів щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення в межах, визначених Земельним кодексом України, на території Закарпатської області;

9) приймає участь в поданні у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, села і селища, регулювання земельних відносин;

10) приймає участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

11) приймає участь у забезпеченні підготовки та здійсненні організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій;

12) приймає участь в організації виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

13) приймає участь у здійсненні землеустрою, у тому числі в забезпеченні проведення державної інвентаризації земель;

14) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

15) приймає участь у забезпеченні створення, формування і ведення регіонального фонду документації із землеустрою;

16) приймає участь у проведенні державного нагляду у сфері землеустрою заходів;

17) приймає участь у державному регулюванні планування територій;

18) приймає участь у проведенні відповідно до законодавства моніторингу земель та охорони земель;

19) приймає участь у наданні роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;

20) у межах своєї компетенції здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

До уваги органів місцевого самоврядування  ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ

До уваги землевласників та землекористувачів!

У 2020 році на території Закарпатської області продовжується робота з державної інвентаризації земель

Державний фонд документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

Охорона земель

Оприлюднення наказів щодо розпорядження землями

Накази щодо розпорядження землями Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області

Інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

Інформація про діючі договори оренди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Закарпатської області