У 2020 році власники земельних часток (паїв) Закарпатської області уклали з суб’єктами господарювання 14 801 договір оренди на землі загальною площею 24,3668 тис. га.

Переважну кількість ділянок пайовики віддали в оренду на термін до 7 років (8536 договорів), ще 2942 договори укладено на строк 7 років, на 8 – 10 років – 2843 договори та на 10 і більше років – 480 договорів оренди.

Нарахована плата за користування землею згідно укладених договорів становить 15,962 млн. гривень. Сплачується вона переважно в грошовій формі – 13,138 млн. грн (82,3 % від загальної суми виплат), натуральною продукцією (в грошовому еквіваленті) – 2,824 млн. грн (17,7 %).

Середній розмір орендної плати по області становить 655 грн. за гектар.

У 2020 році орендарі виплатили власникам земельних паїв 2,210 млн. грн., або 13,85 % орендних платежів.

Довідково:

Відповідно до статті 93 Земельного кодексу України, право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння й користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам і юридичним особам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.