У 2019 році власники земельних часток (паїв) Закарпатської області уклали з суб’єктами господарювання 13559 договорів оренди на землі загальною площею 19,710 тис. га.

Переважну кількість ділянок пайовики віддали в оренду на термін до 7 років (7530 договорів), ще 2942 договори укладено на строк 7 років, на 8 – 10 років – 2822 договори та на 10 і більше років – 265 договорів оренди.

Нарахована плата за користування землею згідно укладених договорів становить 14,890 млн. гривень. Сплачуватиметься вона переважно в грошовій формі – 12,055 млн. грн (80,96 % від загальної суми виплат), натуральною продукцією (в грошовому еквіваленті) – 2,835 млн. грн (19,04 %).

Середній розмір орендної плати по області становить 755,4 грн. за гектар.

У 2019 році орендарі вже виплатили власникам земельних паїв 1,3 млн. грн., або 8,73 % орендних платежів.

Довідково:

Відповідно до статті 93 Земельного кодексу України, право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння й користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам і юридичним особам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.