Відділ ринку та оцінки земель відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробленні та поданні Головним управлінням пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

2) бере участь у поданні Головним управлінням пропозиції щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС питань, що належать до його компетенції;

3) бере участь у поданні Головним управлінням пропозиції щодо розроблення:

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;

створення довідників та баз даних;

4) бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;

5) організовує виконання на території області робіт із оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

6) організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

7) готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель та вносить їх на розгляд Голові Держгеокадастру;

8) забезпечує науково-екпертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, земле оціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;

9) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

10) здійснює заходи щодо контролю за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов під час проведення земле оціночних робіт та земельних торгів;

11) проводить відповідно до законодавства моніторинг результатів експертної грошової оцінки та ціни земельних ділянок по області;

12) надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;

13) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;

14) здійснює у відповідності до вимог закону України „Про захист персональних даних” обробку персональних даних працівників (фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які обробляються в ході виконання завдань покладених на відділ ринку та оцінки земель;

15) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.