Відділ державного геодезичного нагляду (далі – Відділ) Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області (далі – Головне управління) – є самостійний структурний підрозділ Головного управління.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держгеокадастру, дорученнями Голови Держгеокадастру та його заступників, Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області, Положенням про Відділ державного геодезичного нагляду.

Основним завданням Відділу є реалізація в межах компетенції повноважень Держгеокадастру у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності на території Закарпатської області.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає начальнику Головного управління пропозиції щодо розроблення:нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем.

2) здійснює відповідно до чинного законодавства України державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

3) погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктів;

5) надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;

4) бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

5) здійснює моніторинг на території Закарпатської області геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі України;

6) здійснює інші повноваження, визначені законодавством

ЗУ “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. №646 Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. № 1284 “Про порядок охорони геодезичних пунктів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004р. № 1259 “Деякі питання застосування геодезичної системи координат”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. №1344 “Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів”