• Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (українською),

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf (англійською);

  • Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_102 (українською),

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/174.htm (англійською);

  • Кримінальна конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (українською),

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm (англійською);

  • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_172 (українською),

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/191.htm

(англійською).