Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою