В управлінні Держгеокадастру України функціонує 30 державних топографо-геодезичних та картографічних підприємств: 6 науково-виробничих підприємств, 5 центрів геодезичних та геоінформатики, 12 підприємств геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики, ДП «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики  ім. А.В. Шаха», ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», ДП «Державний картографо-геодезичний фонд України».

Ці організації виконують загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи з демаркації та делімітації державного кордону, ведуть облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечують функціонування та розвиток Державної геодезичної мережі України. Топографо-геодезичні підприємства розробляють пропозиції по веденню Державної системи координат, висот і гравіметричних вимірювань, використанню національних геоінформаційних ресурсів, надають експертні висновки по найменуванню та перейменуванню географічних об’єктів, визначенню меж географічних місць та виконують ряд інших функцій.

Детальніше у категорії “Державні топографо-геодезичні підприємства” офіційного сайту Держгеокадастру.