Згідно із підпунктом 4.2.1. пункту 4.2 глави 4 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, до відання Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області належить проведення обов’язкової державної експертизи щодо:

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (крім Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення), селищ і сіл, а також територій відповідних рад;

проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім об’єктів загальнодержавного значення);

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із особливо цінних земель у разі їх безоплатної передачі у власність громадянам для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства та садівництва у межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України, та для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі земельної частки (паю);

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

технічної документації з бонітування ґрунтів (крім особливо цінних земель);

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (крім населених пунктів);

проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (крім особливо цінних земель). Відповідно до пункту 67 Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі є адміністративною послугою, надання якої здійснюється через центри надання адміністративних послуг.

На сьогоднішній день в Закарпатській області функціонує 22 центри надання адміністративних послуг, які забезпечують якісний та професійний прийом суб’єктів звернення в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

Отже, для отримання висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі, замовнику такої експертизи необхідно звернутися у відповідний Центр надання адміністративних послуг із заявою про надання адміністративної послуги – висновку державної експертизи землевпорядної документації (зразок додається).

До зазначеної заяви додаються:

Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи (Додаток 1 до пункту 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391);

Копії договору та кошторису на виготовлення землевпорядної документації, посвідчені печаткою розробника документації (стаття 39 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”);

Документація, пронумерована, прошита, скріплена підписом та печаткою розробника (підпункт 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391);

Документ, що підтверджує сплату коштів за проведення експертизи (розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень (стаття 39 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”).

При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.

Звертаємо увагу на те, що оплата за проведення державної експертизи землевпорядної документації проводиться замовником експертизи шляхом зарахування коштів до державного або відповідного місцевого бюджету, крім випадків, встановлених законом.

Зразок заяви про надання адміністративної послуги – висновку державної експертизи землевпорядної документації

Для проведення реєстрації щодо здійснення контролю за усуненням зауважень, викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації, необхідно:

лист замовника експертизи щодо здійснення контролю за усуненням зауважень, викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації;

коректурний аркуш про усунення зауважень, викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації, підписаний та скріплений печаткою розробника документації, що є додатком до листа замовника (підпункт 3.5.8 пункту 3.5 глави 3  Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391);

оригінал висновку державної експертизи землевпорядної документації без сторонніх відміток;

оригінал доопрацьованого об’єкта державної експертизи;

додатки, приведені у відповідність до підпункту 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 Методики  проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391.