Відділ державної землевпорядної експертизи

Відділ державної землевпорядної експертизи (далі – відділ) є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області.

Відповідно до затвердженого розподілу функціональних обов’язків між начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області відділ підпорядковується безпосередньо заступнику начальника Головного управління.

Згідно штатного розпису чисельність працівників відділу державної землевпорядної експертизи Головного управління складає 6 чоловік, із яких фактично працює 5 осіб.

Всі спеціалісти мають вищу освіту за спеціальністю „землевпорядкування” чи „землевпорядкування та кадастр”.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Бере участь у:

поданні пропозицій щодо розроблення нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку; стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних; нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

організації виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

здійсненні державного нагляду у сфері землеустрою;

наданні роз’яснення з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює заходи щодо:

організації виконання на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводиться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

забезпечення науково-експертного, інформаційного та методичного проведення землевпорядних, землеоціночних робіт;

контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства під час проведення землеоціночних робіт та земельних торгів.

Проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою.

Надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері.

Здійснює методичне забезпечення та координацію діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації на територіальному рівні, а також методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації розробників об’єктів державної експертизи.

У межах своєї компетенції здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру.

Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Адміністративна послуга – видача висновку державної експертизи землевпорядної документації

Щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи із землеустрою

Закон України Про державну експертизу землевпорядної документації

Закон України Про землеустрій

Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації