Публічна інформація, відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

На адресу Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області упродовж 2018 року надійшло 474 запити на публічну інформацію. З них: 368 – безпосередньо від громадян, 50 – від юридичних осіб та 56 – від інших органів.

Усі відповіді на запити надано у строки, передбачені статтею 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

На сайті Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області розміщена електронна форма для подання запиту на публічну інформацію.

Довідково:

Відповідно до статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 ро­ку № 2939-VI інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запит на інформацію передбачає виготовлення копій документів об’ємом понад 10 сторінок, запитувач зо­бо­в’я­заний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначено  наказом Міністерства аграрної політики  та продовольства України  від 20.12.2016 № 555 “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат”.