З початку 2018 року державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області здійснено 119 перевірок дотримання вимог земельного законодавства, у ході яких виявлено 27 порушень вимог земельного законодавства. На усунення виявлених порушень видано 27 приписів та складено 25 протоколів про адміністративні порушення. До адміністративної відповідальності притягнуто 25 осіб та накладено стягнень на загальну суму 5270  гривень. Добровільно штраф сплачено 17 особами на суму 3400 гривень.

Крім того, здійснювались перевірки стану додержання органами виконавчої влади, та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства в процесі передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок. Органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади внесено 3 клопотання про приведення рішень (розпоряджень) у відповідність із вимогами земельного законодавства.

Матеріали  перевірок по 3 справах скеровано до органів прокуратури  та правоохоронних органів для вжиття заходів реагування.

По виявлених в результаті перевірок  порушеннях щодо самовільного зайняття земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок та знятті родючого шару ґрунту з земельних ділянок без отримання відповідного дозволу встановлено розмір шкоди у сумі  107907,8 гривень.

Шкода у розмірі 78832,7 гривень  порушниками сплачена у добровільному порядку.

Довідково:

Відповідно до статті 2 Закону України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, основними завданнями  державного контролю за використанням та охороною земель є:

забезпечення додержання органами  державної  влади,  органами місцевого   самоврядування,   фізичними   та   юридичними  особами земельного законодавства України;

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;

запобігання порушенням    законодавства   України   у   сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

забезпечення додержання       власниками       землі       та землекористувачами стандартів і  нормативів  у  сфері  охорони  та використання  земель,  запобігання  забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» основними завданнями  державного контролю за використанням та охороною земель є:
забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;

запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.