З метою раціонального та ефективного використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, збільшення надходження до місцевих бюджетів, Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській  області та Асоціація фермерів та приватних землевласників Закарпатської області (далі – Сторони) домовилися координувати та спільно діяти стосовно напрацювання підходів щодо поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності та перегляду істотних умов по діючих договорах і договорах, які поновлюються. Окрім того, домовлено забезпечити співпрацю у напрямку забезпечення якісного виконання покладених на Сторони завдань, обмін інформацією, сприяння одна одній у реалізації та правильному застосуванні норм Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, Закону України “Про фермерське господарство” та інших прийнятих до них нормативно-правових актів.

Разом з цим, Сторонами узагальнено проблеми пов’язані з використанням, фермерськими господарствами, земель сільськогосподарського призначення державної власності та надано пропозиції щодо їх вирішення.

З поміж інших завдань, які є найбільш актуальними, слід виділити необхідність внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що перебувають в користуванні фермерських господарств.

Для реалізації вищевказаного, Головне управління  Держгеокадастру у Закарпатській області рекомендує користувачам (фермерським господарствам) земельних ділянок, відомості про які ще не внесені до Державного земельного кадастру, звернутися до розпорядника земель з клопотанням про надання згоди на розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

У випадку, якщо мова йде про землі сільськогосподарського призначення державної власності – до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській  області. Згідно з підпунктом 13 пункту 4 Положення про Головне управління, затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308, Головне управління розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення, в порядку визначеному чинним законодавством, на території Закарпатської області.

Також слід відмітити, що оскільки законодавчо ще не до кінця врегульовані питання переоформлення права довічного успадковуваного володіння землею та права постійного користування землею громадянами, які ведуть фермерське господарство, Сторонами надано Держгеокадастру пропозиції щодо врегулювання вищевказаного питання.