Основні положення створення Державної геодезичної мережі України установлюють загальні вимоги до принципів побудови та модернізації Державної геодезичної мережі України (далі – ДГМ), обстеження і відновлення її пунктів і математичної обробки результатів вимірів, а також передбачають виконання робіт з використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем (GPS), комп’ютерних технологій, та допускають використання традиційних геодезичних методів. Вимоги „Основних положень” є обов’язковими для виконання всіма державними органами і суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності і підпорядкування. ДГМ є носієм геодезичної системи координат і висот України.

Планова геодезична мережа включає українську постійно діючу (перманентну) мережу спостережень глобальних навігаційних супутникових систем та складається з: Астрономо-геодезичної мережі 1 класу; Геодезичної мережі 2 класу; Геодезичної мережі згущення 3 класу.

Відомості про пункти ДГМ 1,2,3-го класу взято з офіційного сайту „Державна геодезична мережа України”. Детальну інформацію про кожен пункт отримано від розробника методичних рекомендацій до виконання робіт з обстеження пунктів ДГМ – ДП „Науково-дослідний інститут геодезії і картографії”, що дало змогу більш якісно та своєчасно виконати поставлене завдання.

За даними вищевказаного адміністратора банку геодезичних даних, Головним Управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області було організовано роботу по обстеженню: 20 пунктів  1-го класу; 72 пункти -2-го класу та 196 пунктів 3-го класу.

За результатами обстеження фахівцями Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області складено картки побудови, обстеження та оновлення, а також здійснено фотофіксацію пунктів ДГМ 1,2,3-го класу  Державної геодезичної мережі України на території Закарпатської області.

Згідно з інформацією зазначеної у картках з обстеження ДГМ 3 класу: 91 – перебуває у задовільному стані, 64 у незадовільному стані (в тому числі знищені чи потребують  оновлення), 11 в хорошому, 26 потребують інструментального розшуку, 4 обстежені Головним управлінням Держгеокадастру в Івано-Франківській області (за фактичним місцезнаходженням).

Продовження пошуків не віднайдених пунктів ДГМ планується із залученням (допомогою) суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи,  у відповідності до Порядку обстеження та оновлення пунктів.

Виконання цієї роботи надало можливість встановити ступінь збереженості пунктів ДГМ України та їх придатності для використання під час здійснення топографо-геодезичних робіт, при вишукуваннях, будівництві та експлуатації інженерних споруд, при виробництві топографічного знімання, вирішенні наукових проблем, та інших стратегічних питань.

Довідково:

Геодезичний пункт – пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами. Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами, до яких належать центри та зовнішні знаки тріангуляції, GPS-мережі, полігонометрії, в тому числі і настінної, а також нівелірної мережі.  

Державна геодезична мережа (ДГМ) – основа для всіх видів геодезичних і топографічних робіт. Вона необхідна для створення єдиної системи координат і висот на території країни; детального вивчення фігури й гравітаційного поля Землі та їхніх змін у часі, виконання топографічних зйомок у єдиній системі координат і висот, надійного контролю якості топографо-геодезичних робіт, вирішення наукових і технічних завдань народного господарства.