Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області проведено нараду з керівниками та державними кадастровими реєстраторами районних відділів Головного управління щодо запровадження системи координат УСК-2000 в Державному земельному кадастрі.

За результатами обговорення доручено керівникам районних відділів Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області вжити організаційних заходів щодо інформування розробників документації із землеустрою про порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.

Державним кадастровим реєстраторам районних відділів Головного управління забезпечити внесення відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру як у системі координат СК-63, так і в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000, протягом перехідного періоду.

Для формування картографічної основи Державного земельного кадастру використовується єдина державна система координат.

Система координат — це спосіб визначення точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов’язковим елементом системи координат є початок координат – точка, від якої ведеться відлік відстаней. Іншим обов’язковим елементом є одиниця довжини, яка дозволяє відраховувати відстані. Всі точки одновимірного простору можна задати при обраному початку координат одним числом. Для двовимірного простору необхідні два числа, для тривимірного – три. Ці числа називаються координатами.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.12.2016р. №509 затверджено  Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою. Наказ опублікований в «Офіційному віснику України» (www.ovu.com.ua) у виданні №99 від 23.12.2016р.

Порядок визначає механізм використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою та є обов’язковим для використання розробниками документації із землеустрою.

Вимогами зазначеного Порядку передбачено, що роботи із землеустрою виконуються в системі координат УСК-2000 або місцевих системах координат, однозначно зв’язаних із системою координат УСК-2000.