Державні топографо-геодезичні та картографічні підприємства, що належать до сфери управління Держгеокадастру, виконують загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи з демаркації та делімітації державного кордону, ведуть облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечують функціонування та розвиток Державної геодезичної мережі України. Топографо-геодезичні підприємства розробляють пропозиції по веденню Державної системи координат, висот і гравіметричних вимірювань, використанню національних геоінформаційних ресурсів, надають експертні висновки по найменуванню та перейменуванню географічних об’єктів, визначенню меж географічних місць та виконують ряд інших функцій.

На території Закарпатської області працюють три державні підприємства, а саме: ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ДП Закарпатська регіональна філія «Центр Державного земельного кадастру» та ДП «Закарпатгеодезцентр».

Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області здійснює координацію діяльності державних підприємств, що підпорядковані Державній службі України з питань геодезії картографії та кадастру. Зокрема, надає методичну допомогу з правових питань, при виконанні робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру, при складанні документів претензійно-позовного характеру, забезпечує належний юридичний захист та супровід у питаннях надання інформації, а також надає роз`яснення щодо застосування нормативно-правової бази у сфері ведення діловодства тощо.

 

ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на замовлення фізичних та юридичних осіб виконує комплекс землевпорядних та замлеоціночних робіт, проводить різноманітні науково-дослідні та проектні роботи в галузі землеустрою, охорони і раціонального використання земель, оцінки земель, топографо-геодезичні роботи, роботи в галузі містобудування та архітектури, а також надає консультаційні послуги.

Замовити відповідні роботи у ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» можна за адресою: вул. Яроцька, 5а, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000.

ДП Закарпатська регіональна філія «Центр Державного земельного кадастру» на замовлення фізичних та юридичних осіб виконує комплекс землевпорядних та замлеоціночних робіт. Основними напрямами діяльності підприємства є забезпечення адміністрування системи Державного земельного кадастру та виконання робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, топографо-геодезичних робіт (з використанням сучасних  електронних приладів)  і організація та проведення земельних торгів.

Замовити відповідні роботи у ДП ЗРФ «Центр державного земельного кадастру» можна за адресою: вул. Яроцька, 5а, м. Ужгород, 88018, Закарпатська область, 88000.

ДП «Закарпатгеодезцентр»  забезпечений сучасним обладнанням для виконання інженерно-геодезичних вишукувальних, картографічних та землевпорядних робіт. Обробка результатів повністю комп’ютеризована, що дає змогу виконувати роботи оперативно, якісно та відповідно до діючих норм і стандартів. Основними видами діяльності підприємства є:

– створення та оновлення планів та карт масштабів 1:2000 – 1:25000 електронним засобами, стереотопографічним методом та з використанням космічних знімків;

– виконання інженерно-геодезичних та топографічних робіт для проектування, будівництва і реконструкції населених пунктів, промислових, транспортних, енергетичних, гідротехнічних, гідромеліоративних та інших споруд і комплексів;

– проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

– виконання землевпорядних вишукувань і знімань та складання відповідної документації для територіального кадастру (земельного, містобудівного, лісового, водного і т.д.)

– дослідження, випробування і впровадження науково-технічних розробок та нової техніки в практику інженерно-геодезичних робіт;

Замовити відповідні роботи у ДП  «Закарпатгеодезцентр» можна за адресою: вул. Грушевського, 39/11, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600.